Razvijeni su vizualni algoritmi za prikaz postupanja pojedinačnih institucija u postupku za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, kao i određenim specifičnim fazama unutar ovog postupka (npr. postupanje sudova u postupku za osiguranje imovinske koristi ili način postupanja tužilaštva i suda u posebnom objektivnom postupku). Ukupno je razvijeno 18 algoritama i većina nadležnih institucija u Federaciji BiH su dobili svoje primjerke, koji su postavljeni na vidna mjesta kako bi se što veći broj službenika i građana upoznao sa sadržajem algoritama. Algoritmi su postavljeni na web stranice CPRC-a i partnerskih institucija. Važno je istaći da algoritmi nadopunjuju i vizualiziraju ono što je Smjernicama opisano u vezi pojedinih segmenata postupanja nadležnih institucija, i integrisani su kao njihov sastavni dio