Tužilaštva su jedan od subjekata krivičnog postupka čija osnovna funkcija je otkrivanje krivičnh djela i gonjenje njihovih počinilaca. Ovu funkciju tužilaštva ostvaruju putem provođenja istrage, prikupljanja dokaza i podnošenjem prijedloga Sudu za utvrđivanje krivične odgovornosti i izricanje krivično-pravnih sankcija i drugih mjera.
Jedna od dužnosti tužioca je da prikuplja dokaze i izviđa okolnosti koje su od važnosti za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom. Donošenjem Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom tužioci u Federaciji BiH imaju mogućnost vođenja finansijske istrage usmjerene ka otkrivanju i oduzimanju nezakonito stečene imovine.
U nastavku pogledajte info-grafiku koja prikazuje ključne mjere i radnje koje tužilaštva provode u cilju oduzimanja imovinske koristi na osnovu ovlaštenja koja proizlaze iz spomenutog Zakona. Infografiku možete preuzeti OVDJE.
Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) uz finansijsku podršku vlade Velike Britanije implementira projekt “Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom”, uz pomoć kojeg se nastoji unaprijediti praksa postupanja velikog broja nadležnih institucija u Federaciji BiH u cilju što efikasnije primjene odredbi Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom.
#kriminalseneisplati