U toku je XVI Savjetovanje iz krivičnopravne oblasti

Zvanično je počeo stručni skup XVI Savjetovanje iz krivicnopravne oblasti koje se održava u Neumu. Današnja diskusija započinje na temu aktuelnih pitanja reforme pravosudja u BiH, a sutra se održava posebni panel na temu oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, jer #kriminalseneisplati