U toku je 15. Savjetovanje sudija i tužilaca Bosne i Hercegovine na temu „Borba protiv organiziranog kriminala i terorizma“ koje se održava u Neumu.
Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu organizira poseban panel pod nazivom “Prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u domaćoj i komparativnoj sudskoj praksi”.
Sudije i tužioci iz Bosne i Hercegovine, Italije, Srbije i Hrvatske govore o zakonskim rješenjima i praksi primjene instituta oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom kao efikasnog sredstva borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala i modalitetima uzajamne saradnje u slučajevima prekograničnog kriminala.
Panel se održava u okviru projeka koji finansira Vlada Velike Britanije u oblasti jačanja domaćih kapaciteta u domenu borbe protiv korupcije i teških oblika kriminala oduzimanjem imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.