U Sarajevu sastanak upravnog odbora Bamin mreže

Foto: FENA

U Sarajevu će 20. i 21. marta 2018. godine biti održan sastanak Upravnog odbora BAMIN mreže (Balkan Asset Management Inter- Agency Network) koji će biti održan u sarajevskom hotelu „Emiran“ d.o.o, koji je privremeno oduzet Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu, a kojim Zakonom o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom Federacije Bosne i Hercegovine upravlja Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom.

Sastanku će prisustvovati predstavnici iz Agencije za upravljanje oduzetom imovinom Republike Makedonije direktor Faton Asani sa saradnicom Aritom Hadžievom, koji predsjedavaju ovogodišnjom BAMIN mrežom, predstavnici Kosovske agencije za upravljanje zapljenjenom i konfiskovanom imovinom Rahim Rama i Alban Šutaj, iz Sekretarijata BAMIN mreže direktor Andrea D’ Angelo i Jill Thomas, Svjetlana Kusić iz Agencije za upravljanje oduzetom imovinom Republike Srpske i Kenan Kapo – direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom sa pomoćnicama Nermom Bavčić i Hanadi Karić.

BAMIN mreža se sastoji od vladinih agencija iz osam zemalja zapadnog Balkana koje su odgovorne za upravljanje i raspolaganje imovinom koja je oduzeta u krivičnim postupcima u borbi protiv svih oblika krimina. Članice su: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Crna Gora, Srbija i Slovenija.

Cilj ovog sastanka bit će priprema dnevnog reda za godišnji sastanak svih čalnica BAMIN mreže koji će se održati u junu mjesecu u Makedoniji kao i identifikaciji oblasti koje će se trebati uzeti u obzir.

Na sastanku će se govoriti o razmjeni mišljenja i iskustava, kao i poboljšanju i unapređenju međunarodne i međuinstitucionalne saradnje svih tijela u regionu koja upravljanju sa imovinom koja se oduzima od organiziranog kriminala i drugih oblika kriminala.

Veliki pomaci su ostvareni u razmjeni informacija u različitim oblicima oduzimanja, preuzimanja i upravljanja različitim oblicima imovine bilo da se radi o nekretninama, poslovnim udjelima, privrednim subjektima, gotovom novcu, pokretninama, kao i drugim oblicima imovine.

Ono što je bitno napomenuti jeste da će naša Agencija u 2019.godini predsjedavati BAMIN mrežom i biti domaćin održavanja konferencije koja će uključivati trenutne članice BAMIN mreže kao i pridružene buduće zemlje članice BAMIN mreže, saopšteno je Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom.