Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom ima vrlo značajnu nadležnost u području tzv. strateških finansijskih istraga tj. prikupljanja, obrade i analize statističkih podataka i drugih informacija o postupcima za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom. Rezultati tih analiza se dostavljaju u vidu izvještaja, procjena rizika i drugih analitičkih proizvoda na adrese nadležnih institucija koje kreiraju javne politike u ovoj oblasti tj. Vladi i Parlamentu Federacije BiH. Putem projekta se pružila stručna podrška Agenciji u izradi metodologije prikupljanja podataka o postupcima pred sudovima gdje je primjenjen institut oduzimanja imovinske koristi, uputstvo koje pravno uređuje ovo pitanje, te sačinili nacrti prvih izvještaja kojima se sagledala praksa primjene Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u inicijalnom periodu implementacije