dr. sc. Eldan MujanovićVoditelj projekta

eldan-mujanovic-300x300
Oblasti ekspertize
  • Oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim djelom
  • Trgovina ljudima
  • Borba protiv korupcije
  • Finansijske istrage
  • Pranje novcaPodručje 5
Edukacija
  • 2010 – doktor kriminalističkih nauka (FKKSS-UNSA)
  • 2007 – magistar kriminalističkih nauka (FKN-UNSA)
  • 2004 – diplomirani kriminalista (FKN-UNSA)

Voditelj projekta “Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom” dr. sc. Eldan Mujanović je duži vremenski period angažiran u području oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, pranja novca i drugih srodnih oblasti. Bio je član radne grupe Vlade Federacije BiH za izradu Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom, i aktivno je učestvovao u implementaciji brojnih projekata u ovoj oblasti, koji su bili međunarodnog i domaćeg karaktera. Autor je nekoliko naučnih i stručnih publikacija koje oslovljavaju pitanja oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, finansijske istrage, borbu protiv pranja novca i sl.

contact details

+387 62 635 655
Pruščakova 27
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Social Profiles