Sarajevska sutkinja koja je u bjekstvu tražila ukidanje zabrane nad milionskom imovinom

 (Foto: CIN.BA/FOKUS)

 (Foto: CIN.BA)