Projekat je značajno pomogao u uspostavljanju kapaciteta Agencije i njenom integrisanju u sistem za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u Bosni i Hercegovini. Ekpertna pomoć u izradi podzakonskih akata i procedura za postupanje službenika Agencije, organizacija velikog broja seminara i treninga, studijske posjete, te druge projektne aktivnosti uticali su i na podizanje svijesti kod profesionalne zajednice, u smislu intenzivnije primjene Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u Federaciji BiH.

Kenan Kapo, direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom

Oblast oduzimanja imovinske koristi je veoma značajna, a o tome najbolje govori činjenica da osobe osuđene na dugogodišnje kazne zatvora lakše podnose kaznu nego oduzimanje protivpravno stečene imovinske koristi.

Obuke iz ove oblasti trebaju proći  i tužioci Tužilaštva Bosne i Hercegovine, jer bez obzira što se radi o zakonu na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, potrebno je podići svijest tužilaca na svim nivoima o značaju oduzimanja imovinske koristi stečene krivičnim djelom.

Diana Kajmaković, Državni tužilac, Tužilaštvo BiH

Kada se u Federaciji BiH krenulo u donošenje Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom FBiH, bila sam sasvim sigurna da je takav Zakon neophodan u krivičnom zakonodavstvu Federacije BiH, duboko vjerujući da je to najjači alat koji tužilac i sudija mogu imati na putu pravde.
Krenuvši sa primjenom Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom FBiH, svi u profesionalnoj zajednici trudili smo se pokazati je zakon dobar, primjenjiv i efikasan.
Rezultate već vidimo.

Dalida Burzić, Glavna kantonalna tužiteljica, Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo