Regionalna saradnja ključna za borbu protiv korupcije

“Jačanje nacionalnog zakonodavstva, institucionalnih kapaciteta i regionalne saradnje na Zapadnom Balkanu su ključni za dalju borbu protiv kriminala i korupcije”, rečeno je na Konferenciji o učinkovitom oduzimanju nezakonito stečene imovine u skladu sa evropskim standardima.

Konferenciju, koja je održana 5. novembra u Skoplju, organizovali su Program za Zapadni Balkan AIRE Centra u saradnji sa Ministarstvom pravde Republike Sjeverne Makedonije i Regionalnom antikorupcijskom inicijativom (RAI) uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

U uvodnom obraćanju Biljana Braithwaite, direktorica Programa za Zapadni Balkan AIRE Centra, je naglasila kako oduzimanje imovine stečene kriminalnom pomaže da se eliminiše najveći podsticaj za kriminalno ponašanje – profit.

„Povrat imovine jača povjerenje javnosti u institucije i predstavlja suštinski aspekt napora da se održi vladavina prava u regionu”, dodala je direktorica Braithwaite.

Konferencije je okupila vladine dužnosnike, sudije, tužioce, predstavnike akademske zajednice i institucija iz sedam jurisdikcija Zapadnog Balkana.

Konferenciji je prisustvovao i predsjednik Evropskog suda za ljudska prava Robert Spano koji je rekao da „korupcija prijeti vladavini prava, demokratiji i ljudskim pravima. To ugrožava stabilnost demokratskih institucija i moralnih osnova društva“.

Tokom dva panela, učesnici su diskutovali o oduzimanju imovine stečene korupcijom i proširenom oduzimanju imovine u regionu.

„Regionalna saradnja je neophodna zato što će se imovina pribavljena kriminalnim djelima premještati između jurisdikcija u regionu i realna je pretpostavka da će se to desiti. To se može spriječiti samo efikasnom saradnjom“, rekao je prof. dr. Eldan Mujanović sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.

Konferencija je organizovana u okviru druge faze projekta: “Borba protiv korupcije i organiziranog kriminala na Zapadnom Balkanu kroz jačanje regionalne saradnje u povratu imovine” koji provodi AIRE centar u saradnji sa RAI i uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Projekat ima za cilj da potakne regionalnu suradnju kroz uspostavljanje regionalne mreže stručnjaka za oduzimanje nezakonito stečene imovine, pruži podršku pregovorima između jurisdikcija o sveobuhvatnim bilateralnim i multilateralnim sporazumima u ovoj oblasti, razvija i zagovara usvajanje standardizovanog modela statističkog prikupljanja i analize podataka na Zapadnom Balkanu te da ojača kapacitete ključnih institucija.