Radni sastanak grupe eksperata u okviru projekta “Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom” u cilju provođenja dodatnih konsultacija u izradi Sektorskih smjernica za postupanje pojedinačnih institucija u okviru postupaka za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, na osnovu Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom. Vlašić, Hotel Blanca (29-31.01.2016. godine)
#kriminalseneisplati