Radionica: Primjena instituta proširenog oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, povezana lica i koordinacija nadležnih tijela u postupku oduzimanja

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom u saradnji sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini, organizovala je dvodnevnu Radionicu „Primjena instituta proširenog oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, povezana lica i koordinacija nadležnih tijela u postupku oduzimanja“.

Radionici su prisustvovali šefovi kaznenih odjeljenja Kantonalnih i Općinskih sudova Federaciji Bosne i Hercegovine, te je u organizaciji radionice pomogao Centar za edukaciju sudija i tužioca Federacije Bosne i Hercegovine.

Povod za organizaciju Radionice koja je održana od 25 – 27. januara, proizilazi iz činjenice da iako se Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom FBiH primjenjuje već duži vremenski period, na bazi dosadašnjih praktičnih iskustava u primjeni Zakona, uočeni su određeni nedostaci, te se stvorila potreba za poboljšanjem postupka koji direktno utiče na proces upravljanja privremeno i trajno oduzetom imovinom.

Potpredsjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Sanela Gorušanović – Butigan je i ovaj put iskazala punu podršku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u aktivnostima koje provodi Agencija, ocjenivši ih izuzetno značajnim za uspješan razvoj pravosudnog sistema u skladu sa evropskim principima.

Direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom doc. dr. sci. Vinko Jakić govorio je o proširenom oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, te pravnom okviru, komparativnoj perspektivi i primjerima iz sudske prakse.

Prof.dr.sc. Veljko Trivun, profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu upoznao je učesnike sa terminom povezanih lica (grupama društava), probijanju pravne ličnosti, te licima (osobama) sa posebnim dužnostima u društvu i sa njima povezanim osobama, pranju novca i pojedinim oblicima, dok je profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Eldan Mujanović, predstavio teoretski aspekt proširenog oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, bitne razloge uređenja oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, oblike u kojima je stečena, te kriminalno političke motive normiranja u pravcu „pojednostavljenja“ procedure s obzirom na brojne poteškoće.

Sudija Kantonalnog suda u Sarajevu gđa. Sanela Rondić govorila je o mjerama osiguranja u postupku oduzimanja i najboljim primjerima iz prakse Kantonalnog suda u Sarajevu, dok je tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona gosp. Ćazim Serhatlić dao tužilački osvrt na odredbe zakona i najbolje primjere iz prakse Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Radionica je organizovana u okviru projekta „Jačanje borbe protiv transnacionalnog organiziranog kriminala u jugoistočnoj Evropi kroz unapređenu regionalnu saradnju u oblasti privremenog i trajnog oduzimanja imovine stečene krivičnim djelom i ponovnoj društvenoj upotrebi oduzete imovine“ koji se implementira pod pokroviteljstvom OSCE Misije u Bosni i Hercegovini.