Radionica o modalitetima upravljanja oduzetom imovinom u krivičnom postupku

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je uz finansijsku podršku Vlade Velike Britanije, 05. aprila 2016. godine, u Sarajevu, održao radionicu na kojoj su predstavnici Državne agencije za upravljanje i namjenu imovine privremeno i trajno oduzete organiziranom kriminalu iz Republike Italije (ANBSC) domaćim profesionalcima iz pravosuđa, agencija za sprovođenje zakona i drugim institucijama prezentirali svoja iskustva u oblasti upravljanja sa imovinom privremeno i trajno oduzetom u krivičnom postupku. Radionica je organizirana u okviru projekta “Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.” Eksperti iz Italije su govorili o svojim iskustvima u domenu upravljanja različitim oblicima oduzete imovine (nepokretnosti, pokretna imovina, novčana sredstva, finansijska imovina, poslovni udjeli i dr.) u predmetima organiziranog kriminala, izazovima sa kojima se susreću u odnosu na upravljanje sa pojedinim od ovih oblika imovine i načinima među-institucionalne saradnje sa organima pravosuđa i drugim državnim tijelima.
Kako bi se dobila relevantna saznanja a vezano za samu organizaciju i djelovanje dvije agencije u BiH koje se bave poslovima upravljanja sa različitim oblicima imovine oduzete u okvirima krivičnih postupaka, svoja iskustva i informacije učesnicima su iznijeli direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom i direktor Agencije za upravljanje oduzetom imovinom iz Republike Srpske. Dijeljenjem informacija i iskustava među predavačima i učesnicima aktivno se radi na izgradnji kapaciteta u domenu upravljanja oduzetom imovinom koja je proistekla iz krivičnih djela. Zahvaljujući izgradnji ovih kapaciteta BiH ide u korak sa evropskim standardima u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala.
#kriminalseneisplati