Kao rezultat organizacije posebnog panela na temu “Prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u domaćoj i komparativnoj sudskoj praksi” na XV. Savjetovanju sudija i tužilaca iz krivično-pravne oblasti, koje je održano u Neumu od 2. do 3. juna 2016., pripremljena je i objavljena posebna publikacija na ovu temu. U izradi ovog naučno-stručnog izvora koji oslovljava izrazito aktuelnu i kontroverznu temu primjene instituta proširenog oduzimanja učestvovali su sudije, tužioci i univerzitetski profesori koji dolaze iz institucija u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Italiji. Publikacija je dostupna na web stranicama implementatora projekta i partnerskih organizacija, a bit će i dostavljena na adrese nadležnih institucija, naročito sudova i tužilaštava u Federaciji BiH. Publikaciju možete preuzeti na ovom linku.