Otkrivanje, praćenje i identifikacija imovinske koristi pribavljene krivčnim djelom i imovine koja je predmetom postupka oduzimanja je jedan od osnovnih ciljeva finansijskih istraga. Da bi se što jednostavnije i blagovremeno prikupili podaci o imovini osumnjičenih, optuženih i/ili povezanih osoba važno je osigurati direktni i/ili olakšani pristup relevantnim bazama podataka koje se vode u nadležnim institucijama (nepokretnosti, bankovni računi, porezne evidencije, privredna društva, vrijednosni papiri, motorna vozila, plovila, letjelice i dr.). Na taj način se stvaraju i pretpostavke za provođenje finansijskih istraga i utiče na efikasnost postupka za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.
U okviru projekta je sačinjen izvještaj u obliku komparatvne analize zakonodavnih rješenja i praksi postupanja tužilaštava u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini u području finansijskih istraga i pristupa bazama podataka o imovini. Izvještaj je distribuiran na adrese svih tužilaštava i drugih institucija u Federaciji BiH koje su nadležne za postupanje u okviru istražne faze postupka za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.

Potpuni izvještaj možete preuzeti na ovom linku.