Primjena proširenog oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima u praksi- obuka za nosioce pravosudnih funkcija, policijske i službenike poreznih organa

Bihać, 04-05. Septembar 2018. godine

U organizaciji Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) održana je dvodnevna obuka za nosioce pravosudnih funkcija iz Unsko-sanskog kantona, policijske i službenike poreznih organa na temu “Prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima”. Obuka je imala za cilj predstaviti teorijska, normativna i usporedna rješenja jednog od najvažnijih instituta u oblasti suzbijanja korupcijskog i teških oblika kriminaliteta, te naročito praktične aspekte primjene proširenog oduzimanja u radu policijskih, poreznih, tužilačkih i sudskih institucija. Naročito su tokom obuke oslovljena pitanja dosadašnje primjene i sudske prakse u BiH i zemljama okruženja u pogledu oduzimanja imovine koja potiče iz cjelokupne kriminalne aktivnosti, zaštite ljudskih prava sudionika u ovim postupcima i drugi relevantni aspekti praktičnog postupanja.
Obuka je sastavni dio godišnjeg plana obuka Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH (CEST FBiH), a finansijsku podršku je pružilo Ministarstvo pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država, Programa za razvoj, pomoć i edukaciju tužilaštava u prekomorskim zemljama (OPDAT). Svim učesnicima su na kraju obuke uručeni certifikati.
Cilj zajedničkog rada je ukazati da #kriminalseneisplati.