Smatrate da niko ne treba imati koristi od kriminala? Poznato vam je da postoji zakon na osnovu kojeg je moguće oduzeti imovinu stečenu kriminalom? Interesuje vas kako izgleda postupak uređen Zakonom o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom (“Službene novine Federacije BiH”, broj 71/14)? Prikaz tog postupka i njegovih cjelina možete vidjeti na sljedećoj infografici.