Za dvije godine u FBiH oduzeta nezakonito stečena imovina vrijednosti 25 miliona KM

Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u Federaciji BiH počeo se primjenjivati u septembru 2014. godine, a tim zakonom je, uz ostalo, predviđeno i osnivanje institucije za upravljanje oduzetom imovinom. Agencija je počela raditi godinu poslije, a još uvijek nije operativna u pravom smislu te riječi.

Upravljanje oduzetom imovinom

Direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom Kenan Kapo objašnjava za Klix.ba da su trenutno u fazi završetka realizacije i podnošenja prijedloga za izmjene i dopune navedenog zakona kojima će biti regulisano kako i kome će se uplaćivati oduzeta imovina. 

“Prema trenutnoj regulativi, trajno oduzeta imovina, odnosno sva sredstva koja se dobiju prodajom ili iznajmljvanjem, postaju vlasništvo Federacije BiH. To se uplaćuje u budžet Federacije na stavku primjena Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom”, kazao je Kapo.

Međutim, predstavnici Federalne agencije su uspjeli trajno oduzetu imovinu, tačnije 49.360 KM koje je oduzeo Kantonalni sud u Sarajevu na prijedlog Tužilaštva KS, dodijeliti u humanitarne svrhe Roditeljskoj kući u Sarajevu.

“Tačnije, mi smo podnijeli prijedlog Vladi FBiH da se ta sredstva dodijele u humanitarne svrhe Roditeljskoj kući u Sarajevu. Prema zakonu, mi kao institucija to ne možemo sami uraditi. Zato je Vlada iznašla rješenja pa je donijela odluku da se iz rezerve dodijele ta sredstva Roditeljskoj kući, da bi ih namirila od ovih sredstva”, rekao je Kapo za Klix.ba. 

Dodao je kako je na istoj toj sjedici na kojoj se vodila rasprava vezana za dodjelu sredstava Roditeljskoj kući, donesen zaključak da se i zakon prilagodi ovim potrebama. 

“Mi smo u fazi završetka realizacije i podnošenja prijedloga za izmjene i dopune Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom, u smislu da se imovina koja je trajno oduzeta može ponovo vratiti u društvenu upotrebu, kroz humanitarne projekte ili neke druge”, objašnjava Kapo. 

Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u FBiH

Naveo je da su predložili, a da Vlada i Parlament treba da se izjasne, da se formira komisija sastavljena od jednog člana Agencije i dva člana Vlade FBiH te da se godišnje objavljuju pozivi za razne projekte. 

“Predložili smo da komisija zasjeda i odluči kojim projektima će udovaljavati od tih sredstava. To su trendovi Evropske unije. Samo u proteklom periodu smo imali trajno oduzetu imovinu u predmetu advokata Esada Hrvačića, zatim Dragana Perišića pa u slučaju Arslanagića i mnogih drugih”, kazao je Kapo za Klix.ba.

Propisane dvije vrste privremenog oduzimanja

Kapo objašnjava da postoje dvije vrste privremenog oduzimanja imovine, a da je od početka 2017. godine agencija preuzela i jednu i drugu vrstu upravljanja i da do sada ima imovine vrijednosti blizu 20 miliona maraka.

“Ukupno oduzete imovine ima negdje blizu 25 miliona maraka iz razloga što su donosili rješenja prije nego što je Agencija postala operativna”, kazao je Kapo.

Objasnio je da je prvi način privremenog oduzimanja imovine da sud blokira imovinu, kada određene zabilješke u različitim registrima imovine, u zemljišno-knjižnim uredima, registrima vrijednosnih papira ili registrima motornih vozila, odrede mjere zabrane, odnosno mjere osiguranja da se ta imovina ne bi prenosila na nekog drugog, da ne bi bila prodata. 

“U tom slučaju je vlasnik i dalje u posjedu imovine, ali s njom ne može ništa uraditi, osim da je koristi”, poručio je Kapo.

Druga vrsta takozvanog oduzimanja jeste klasično oduzimanje, privremeno, kada sud donese rješenje da se oduzima određena pokretnina ili nekretnina i kada se to povjeri agenciji na čuvanje i upravljanje u skladu s važećim modalitetima koji su propisani zakonom.

“Da bi agencija postala operativna mi smo morali poduzeti niz neophodnih mjera i radnji kako bismo mogli postupati s različitim oblicima imovine, u smislu donošenja podzakonskih pravnih propisa, akata koji će regulisati postupanje sa svim oblicima imovine, zatim osiguranje kancelarijskih i skladišnih prostora, zatim stvaranje određenih sporazuma sa specijalizovanim ustanovama… Uposlen je određeni broj stručnog kadra koji odmah može odgovoriti na rješenja sudova koja se donose”, rekao je Kapo.

Dodao je da dok nisu stvorene sve pretpostavke da postanu operativni, da je primjenjivan više prvi način oduzimanja, odnosno blokiranje.

“Kako smo postali operativni, mi smo preuzeli 29 krivičnih predmeta u Federaciji BiH, gdje ima mjera oduzimanja. Velika većina je privremenog oduzimanja. Pojavili su se različiti oblici imovine, od privrednih subjekata, hotela, benzinske pumpe, studentskog doma, skupocjenih nekretnina izdatih pod zakup, do skupocjenih vozila, dionica i gotovog novca”, objašnjava Kapo.

Navodi da ima i dosta trajno oduzete imovine, a da je to imovina koju je sud oduzeo presudom koja je postala pravosnažna. 

“U ovom slučaju je agencija ta koja upravlja takvom imovinom. Do sada je bilo građevinskog materijala, građevinskih mašina i gotovog novca”, ističe Kapo.

Pet presuda na čekanju

Kapo nam je kazao da trenutno ima pet presuda koje su uputili prema Federalnom pravobranilaštvu na izvršenje. 

“Federalno pravobranilaštvo je prema zakonu dužno da pokrene postupak izvršenja takvih presuda. I oni su pokrenuli te postupke i to je u fazi realizacije da sudovi provedu izvršni postupak u skladu sa Zakonom o izvršnom postupku. To će biti naplaćeno i postati operativna imovina Federacije kojom ćemo mi upravljati”, predviđa Kapo.

Prema njegovim riječima, sada imaju jednu presudu na čekanju vrijednosti više od 800 hiljada KM, a Pravobranilaštvo FBiH je pokrenulo postupak izvršenja te presude. 

“Prije nekoliko dana smo zaprimili jedan dopis gdje su nas obavijestili da su kod nadležnog suda pokrenuli izvršenje te presude”, zaključio je Kapo.

Preuzeto sa www.klix.ba