Vlasnik Sara centra na Ilidži priznao krivicu za utaju poreza u iznosi skoro 450 hiljada KM

 (Foto: sarajevskasehara.com)

U okviru predmeta Tužilaštva Bosne i Hercegovine, optuženi za poreznu utaju u iznosu od 423.378,68 KM za koji iznos su oštetili budžet BiH, odlučili su se na sporazumno priznanje krivice, te pristali na predložene kazne.

Tako je optuženi Avdija Ćenanović (1964) sporazumno pristao na glavnu kaznu, kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, kao i sporednu novčanu kaznu u iznosu od 5.000 KM, koju će optuženi uplatiti u roku od 30 dana na JRT Trezora BiH.

Istovremeno, pravno lice Sara-Kompani d.o.o. Ilidža, sankcionirana je novčanom kaznom u iznosu od 10.000 KM, koju će uplatiti u roku od 30 dana.

Na osnovu članova 110. i 111. Krivičnog zakona BiH, od optuženog pravnog lica se oduzima protupravno stečena imovinska korist pribavljena krivičnim djelom u iznosu od 423.378,68 KM, koja je prethodno obezbjeđena i što je bio uslov za sklapanje sporazuma.

Na taj način je u potpunosti osigurano namirenje štete po Budžet BiH.

Optužnica tereti Ćenanovića da je, kao vlasnik i odgovorno lice, direktor bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti u pravnom licu Sara Kompani d.o.o. Ilidža, pružanjem lažnih podataka o činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje iznosa obaveza, izbjegao da obračuna i plati poreska davanja PDV-a propisana poreskim zakonodavstvom.

Također, pravno lice Sara Kompani d.o.o. Ilidža se tereti da je raspolagalo protupravno ostvarenom imovinskom koristi, koju je ostvario optuženi Avdija Ćenanović.

Optuženi su priznali kivicu, a terete se za krivično djelo porezne utaje ili prevare.

Sporazumna priznanja krivice su proslijeđena Sudu BiH koji ih je prihvatio i izrekao kaznu optuženima.

Preuzeto sa: sarajevskasehara.com