U predmetu za poresku utaju optuženi priznali krivicu i vratili stečenu imovinsku korist u Budžet BiH

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine saopćilo je danas da su u predmetu za poresku utaju optuženi priznali krivicu i vratili nezakonito stečenu imovinsku korist.

Nakon podignute optužnice i predočenih dokaza, u prisustvu advokata, sporazumno su priznali krivicu optuženi Мilеnko Mićić, rođen 1977. u Bijeljini, državljanin BiH, i pravna osoba društva s ograničenom odgovornošću “MDM – PERIĆ PLUS“ Bijeljina.

Za optuženog Mićića je predložena uvjetna osuda u trajanju od osam mjeseci zatvora s rokom provjere dvije godine, te kao sporedna – novčana kazna u iznosu od 2.000 KM, koju je optuženi dužan uplatiti u roku od tri mjeseca od dana pravosnažnosti presude.

U skladu sa sporazumom, za pravnu osobu društva s ograničenom odgovornošću “MDM – PERIĆ PLUS“ Bijeljina, predložena je sporedna novčana kazna u iznosu od 5.000 KM i oduzimanje nezakonite imovinske koristi u iznosu od 29.750 KM, a navedene iznose pravna osoba je uplatila na račun budžeta BiH.

Nakon razmatranja sporazuma, oni su prihvaćeni te je optuženima izrečena navedena kazna – saopćeno je iz Tužilaštva BiH.

Preuzeto sa www.vijesti.ba