Sud blokirao imovinu od skoro dva miliona KM zbog sumnje u prevaru

I. A. se sumnjiči da je počinio krivična djela “prevara” i “nedozvoljeno trgovanje hartijama od vrijednosti”

Osnovni sud u Banjaluci je po zahtjevu Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, a na osnovu Zakona o oduzimanju imovine koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela Republike Srpske donio je rješenje na osnovu koga je određena privremena mjera obezbjeđenja zabrana vlasniku ili drugom licu na koje je imovina prenesena da otuđi, sakrije, optereti ili raspolaže sa pokretnom imovinom u vlasništvu I. A. ukupne vrijednosti 1.942.300 KM, javlja Anadolu Agency (AA).

Sudskim rješenjem obuhvaćen je novac u Intesa San Paolo banci u iznosu od 263.379,73 KM i 1.643,27 eura, vlasništvo osumnjičenog I. A., 406.668 obveznica RS za verifikovanu staru deviznu štednju emitenta RS – Ministarstvo finansija, te 1.269.053,95 obveznica RS po materijalnoj i nematerijalnoj ratnoj šteti emitenta RS – Ministarstvo finansija.

“Uprava kriminalističke policije MUP-a RS je 14. maja podnijela Okružnom javnom tužilaštvu u Banjaluci izvještaj protiv I. A. zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela ‘Prevara’ i ‘Nedozvoljeno trgovanje hartijama od vrijednosti’. Lice se sumnjiči da je u periodu od 2012. do 2019. godine vršio neovlašteno posredovanje pri kupoprodaji hartija od vrijednosti, tako što je stupao u kontakt sa licima koja su posjedovala obveznice stare devizne štednje ili stekli prava po osnovu materijalne ili nematerijalne ratne odštete, te u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi dovodio ih u zabludu prikrivajući činjenice o stvarnoj vrijednosti hartije od vrijednosti koju posjeduju”, saopšteno je iz MUP-a RS.

Dodaje se da je od istih je takođe zahtjevao potpisivanje ugovora o prodaji HOV-i, te otvaranje transakcionog računa u banci i punomoći kojom lično može raspolagati sredstvima njihovih računa, a zatim, nakon prodaje hartije od vrijednosti po tržišnoj cijeni, davao im iznose novce uglavnom “na ruke” umanjen za dio koji je za sebe prisvajao u različitim iznosima, a da za takvo posredovanje nije imao ovlaštenje Komisije za hartije od vrijednosti RS koja je nadležna institucija da izdaje dozvolu ovlaštenim posrednicima.

“Na ovaj način za sebe je ostvario protivpravnu imovinsku korist u najmanjem iznosu od 400.000,00 KM. Paraleno sa krivičnom istragom, a na osnovu naredbe OJT Banja Luka vođena je i finansijska istraga, gdje je nakon sprovedene finansijske istrage, utvrđeno da I. A. i treća sa njim povezana lica posjeduju imovinu koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela s obzirom da nesrazmjera između zakonitih prihoda i troškova i imovine koju posjeduju iznosi – 3.533.442,34 KM”, navodi se u saopštenju.

U Izvještaju o finansijskoj istrazi Uprave kriminalističke policije MUP-a RS koji je podnesen OJT Banja Luka, predloženo je da se u skladu sa Zakonom o oduzimanju imovine koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela, izreknu privremene mjere obezbjeđenja imovine u vlasništvu.

Preuzeto sa: fokus.ba