Šljivić osuđen na jednu godinu uslovno za poreznu utaju, oduzeta mu i imovina

Od optuženog Aleksandra Šljivića oduzeta je imovinska korist pribavljena krivičnim djelom u iznosu od 65.762,35 KM, koji iznos je optuženi uplatio na račun budžeta BiH

Sud Bosne i Hercegovine je na temelju Sporazuma o priznanju krivnje izrekao jednogodišnju uvjetnu kaznu Aleksandru Šljiviću za produženo krivično djelo porezna utaja ili prevara.

Šljiviću je utvrđena kazna u trajanju od jedne godine, koja se neće izvršiti ako optuženi u roku tri godine, od dana pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo.

Optuženom je kao sporedna izrečena novčana kazna u iznosu od 10.000,00 KM.

Ovu kaznu optuženi je dužan platiti u roku 30 dana od dana pravosnažnosti presude.

Ukoliko optuženi u ostavljenom roku ne plati navedenu novčanu kaznu, Sud će je zamijeniti kaznom zatvora, tako što će se za svakih započetih 100 (stotinu) KM novčane kazne odrediti jedan dan zatvora, s tim da ne može prekoračiti propisanu kaznu za navedeno djelo.

Od optuženog Aleksandra Šljivića oduzeta je imovinska korist pribavljena krivičnim djelom u iznosu od 65.762,35 KM, koji iznos je optuženi uplatio na račun budžeta BiH.

Optuženi Šljivić oglašen je krivim što je u svojstvu osnivača, vlasnika i direktora, osobe ovlaštene za zastupanje pravnog lica XXX. d.o.o., Pale, bez ograničenja ovlaštenja, upravljao inkriminiranim poslovanjem pravnog lica XXX d.o.o., Pale, u periodu od augusta 2010. do augusta 2011. godine.

Optuženi je uz pomoć Zorice Obradović izbjegao platiti davanja propisana poreznim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine pružanjem lažnih podataka o činjenicama koje su od utjecaja na utvrđivanje iznosa obaveza, a iznos poreza čije se plaćanje izbjegava prelazi iznos od 50.000,00 KM, saopćeno je iz Suda BiH.

Preuzeto sa www.fokus.ba