Raspolaganje trajno oduzetom imovinom u socijalne svrhe

Postupajući po odluci Vlade Republike Srpske, broj 04/1-012-2-526/21 od 18.02.2021. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 18/21) Agencija je predala trajno oduzetu imovinu Javnoj ustanovi Dom za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja „Rada Vranješević“ iz Banja Luke.

Radi se o određenoj količini razne teksile robe, odnosno odjevnim predmetima, koji su pravosnažnom sudskom odlukom oduzeti u krivičnom postupku, te u skladu sa odredbama Zakona o oduzimanju imovine koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela povjereni na upravljanje Agenciji.

U postupku raspolaganja trajno oduzetom imovinom u skladu sa Zakonom o oduzimanju imovine koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela, Odlukom Vlade Republike Srpske ova imovina prenesena je u vlasništvo JU Dom za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja „Rada Vranješević“ iz Banja Luke, čime će se pojačati materijalni kapaciteti ove javne ustanove.

Preuzeto sa: auoirs.net