Rasim Žigić priznao utaju 1,4 miliona KM, predloženo godina zatvora i oduzimanje imovine

Tužilaštvo BiH saopštilo je danas da su se optuženi Rasim Žigić i firma “Ikers” odlučili na sporazumno priznanje krivice u okviru predmeta za poresku utaju u iznosu 1.387.294 KM, čime je oštećen budžet BiH.

Za Žigića (57) iz Tuzle predložena je kazna od godinu dana zatvora i 100.000 KM, koju će optuženi uplatiti na račun Trezora BiH.

Od optuženog će biti oduzeta i protivpravno stečena imovinska korist pribavljena krivičnim djelom u iznosu 495.036 KM, a koja je u potpunosti obezbjeđena, zaplijenjena na bankovnim računima, nakon što je osumnjičeni dobrovoljno izvršio uplatu najvećeg dijela iznosa na račun zapljene.

Za firmu “Ikers” iz Tuzle, čije je ovlašteno lice i direktor Rasim Žigić, predloženo je izricanje krivičnopravne sankcije, kazna prestanka pravnog lica, nakon što prethodno sudskom presudom bude izvršeno trajno oduzimanje, na ime protivpravno stečene imovinske koristi, privremeno zaplijenjenog iznosa 892.259 KM.

Ova sredstva su privremeno zaplijenjena, odnosno izvršena je privremena obustava transakcija u tom iznosu na bankovnim računima pravnog lica, i na taj način je u potpunosti obezbijeđeno namirenje štete po budžet BiH.

Optužnica tereti Žigića da je u formalnom svojstvu lica ovlaštenog za zastupanje pravnog lica “Ikers”, bez ograničenja ovlaštenja, zaposlen na poslovima komercijaliste, upravljao inkriminisanim poslovanjem pravnog lica od avgusta 2009. godine do maja 2011. godine, te pribavio dokumentaciju lažnog sadržaja, i to fakture sa pratećom dokumentacijom o navodnoj nabavci robe sirove kafe od lažnog dobavljača iz Posušja, a taj promet se nije stvarno desio.

Optuženi se tereti da je nakon što je ovjerio otiskom pečata pravnog lica “Ikers” fiktivnu dokumentaciju, nju nezakonito i neosnovano proslijedio na evidentiranje u zvanično knjigovodstvo pravnog lica te firme, i na taj način omogućio pravnom licu da ostvari nezakonit odbitak ulaznog PDV-a u ukupnom iznosu 1.387.294 KM, za koji iznos su oštetili budžet BiH.

Pravno lice “Ikers” se tereti da je raspolagalo protivpravno ostvarenom imovinskom koristi koju je u ime, za račun i u korist pravnog lica ostvario Žigić.

Optuženi su tokom trajanja istrage priznali krivicu, i to dobrovoljno i sa razumijevanjem, te se odriču prava na suđenje, kao i prava žalbe na presudu koju im, na osnovu sporazuma, izrekne Sud BiH.

Optuženi se obavezuju da će nadoknaditi troškove krivičnog postupka u ukupnom iznosu od 1.101 KM, koji se sastoje od troškova vještačenja, svjedoka, kao i drugih troškova koje će, u zavisnosti od složenosti postupka, odrediti Sud BiH.

Sporazumna priznanja krivice proslijeđena su Sudu BiH.

Preuzeto sa klix.ba.