Pravosudni djelatnici iz zemalja regiona o standardima oduzimanja nelegalno stečene imovine

AIRE Centar i Regionalna antikorupcijska inicijativa (RAI) su danas organizovali webinar o standardima i praksi oduzimanja imovine pribavljene krivičnim djelom, koji je okupio sudije, tužioce, ali i savjetnike i saradnike u pravosudnim institucijama iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije.

Time su nastavljene zajedničke aktivnosti na izgradnji kapaciteta pravosuđa u ovoj važnoj temi na putu osiguranja vladavine prava.

Cilj webinara je da se identificiraju međunarodni standardi koji uređuju prošireno oduzimanje, kao i  sličnosti i razlike u načinima kako je ono predviđeno u zakonima i sudskoj praksi jurisdikcija na zapadnom Balkanu.

– Imali smo više od 100 učesnika iz regiona, čime je još jednom potvrđena važnost regionalne saradnje i razmjene iskustava u ovoj oblasti – poručila je Nevena Kostić, koordinatorica aktivnosti iz AIRE Centra.

Učesnici su imali priliku da saznaju više o tematici značaja trajnog oduzimanja imovine proistekle iz krivičnog djela, identificiranje i trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću,  a zatim se upoznati i sa međunarodnim i domaćim standardima za prošireno oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog djela.

– Uvažavajući sve sličnosti, ali i razlike u pravnim propisima, institucionalnim aranžmanima i stepenu razvoja sudske prakse u regionu, uzajamna saradnja policijskih, tužilačkih, sudskih i drugih involviranih organa u ovoj oblasti se mora kontinuirano razvijati. Učinitelji ovih krivičnih djela vrlo dobro regionalno sarađuju, te između ostalog, koriste granice da prikrivaju nezakonito stečenu imovinu u drugim jurisdikcijama – kazao je  Eldan Mujanović, jedan od predavača na današnjem treningu.

Programi obuke koji se realizuju u okviru projekta „Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala na zapadnom Balkanu putem jačanja regionalne saradnje u oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom“ provode se uz finansijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva (UK).

– U okviru projektnih aktivnosti planiramo susrete u Prištini, Tirani i Podgorici, kojim ćemo u narednom periodu dodatno osnažiti mrežu praktičara i eksperata u ovoj oblasti. Također, želimo temu približiti javnosti i otvoriti više prostora za razgovor o tome šta možemo učiti jedni od drugih, što ćemo realizovati uskoro kroz novu online platformu posvećenu pitanju oduzimanja i upravljanja nelegalno stečenom imovinom u regionu. Podrška Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i izuzetna saradnja sa pravosudnim institucijama u svim državama Zapadnog Balkana jasna su poruka da prostora i spremnosti za napredak ima – istaknula je Biljana Braithwaite, programska direktorica AIRE Centra za zapadni Balkan.

Oduzimanje imovinske koristi je prisutno u pravnom naslijeđu regiona još od 1959. godine kao mjera sigurnosti. U Krivičnom zakonu bivše SFRJ iz 1976. je prepoznato kao posebna krivičnopravna mjera.

I danas jurisdikcije regiona dijele slične izazove u ovoj oblasti, zbog čega zajednički treninzi i edukacije otvaraju priliku za razmjenu dobrih praksi i reformskih procesa nužnih za efikasniji odgovor institucija na izazove koje oduzimanje i upravljanje nelegalno stečene imovine donosi.

Predavači na webinaru bili su sudija Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije Radmila Dragičević Dičić, specijalni tužilac u Specijalnom državnom tužilaštvu Crne Gore Miloš Šoškić i profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu Eldan Mujanović, saopćeno je iz AIRE Centra.

Preuzeto sa: start.ba