Posjeta tužilaca Kantonalnog tužilaštva u Bihaću tužiocima Kantonalnog tužilaštva u Tuzli

razmjena-iskustava-u-procesuiranje-krivicnih-djela-korupcije-organizovanog-i-privrednog-kriminala

Radno-konsultativni sastanak koji se održao u Tuzli (18. 02. 2019) između tužilaca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona ( KT TK) i Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona (KT USK), partnerskih tužilaštava USAID-ovog Projekta pravosuđa, bio je jedinstvena prilika za tužioce iz ova dva tužilaštva da razmijene iskustva i dobre prakse u oblasti krivičnog gonjenja složenih oblika kriminala, sa posebnim fokusom na oduzimanje imovinske koristi stečene ovim krivičnim djelima. Cilj sastanka bio je neposredni razgovor među tužiocima o dobrim praksama u procesuiranju korupcije, organiziranog i privrednog kriminala. Sastanak su moderirali glavni tužilac KT TK Tomislav Ljubić i glavna tužiteljica KT USK Fadila Amidžić, a gost sastanka bila je rukovoditeljica Ureda za oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim djelom Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala (USKOK) iz Republike Hrvatske, koja je za potrebe radno-konsultativnog sastanka u svojstvu međunarodnog eksperta angažovana od strane Projekta „Jačanje javnog integriteta u Federaciji BiH i Republici Srpskoj“.

Tokom ovog susreta tužioci su razgovarali o činjeničnom koncipiranju optužnica kod organiziranog činjenja krivičnih djela protiv službene dužnosti, strategiji tužilačke prezentacije pred sudom te zastupanju optužnica i prijedloga za oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim djelima.

Neke od inicijativa predloženih na sastanku odnosile su se na jačanje kapaciteta tužilačkih, poreskih i drugih organa za istraživanje i otkrivanje nezakonito stečene imovine, omogućavanje direktnog pristupa tužiocima bazama podataka relevantnih institucija i agencija koje posjeduju informacije o imovini, te unapređenje tužilačkih vještina u oblasti pisanja optužnica kako bi se izbjegli negativni ishodi postupaka izazvani takvim otklonjivim propustima.

Sastanku su prisustvovali i istražitelji Odjeljenja za privredni kriminal i korupciju Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, zajedno sa načelnicom ovog odjeljenja Jasmina Duvnjaković, pa se ova prilika iskoristila za razgovor o unapređenju saradnje između policije i tužilaštava, posebno slijedeći dobar primjer održavanja sedmičnih sastanaka između KT TK i MUP-a TK.

Organizaciju sastanka inicirao je i podržao USAID-ov Projekt pravosuđa u BiH u partnerstvu sa projektom „Jačanje javnog integriteta u Federaciji BiH i Republici Srpskoj“, kojeg finansira Vlada Velike Britanije.

USAID-ov Projekt pravosuđa u BiH predstavlja nastavak aktivnosti izgradnje kapaciteta pravosuđa BiH i dio je šireg djelovanja Vlade Sjedinjenih Američkih Država na unapređenju demokratije i vladavine prava u BiH, a radni sastanak organizovan je u okviru provođenja partnerskog programa podrške KT TK koji se implementira od 2015. godine.

Projekt „Jačanje javnog integriteta u Federaciji BiH i Republici Srpskoj“ predstavlja Projekat koji direktno podržava vladine institucije Federacije BiH i Republike Srpske u antikorupcijskim aktivnostima i provođenju strateških antikorupcijskih prioriteta, gdje jedan od posebnih fokusa predstavlja i višegodišnja podrška Vlade Velike Britanije u uspostavljanju i implementaciji sistema oduzimanja imovinske koristi stečene krivičnim djelom. Više informacija o sastanku dostupno je na

http://kt-tuzla.pravosudje.ba/vstv/faces/vijesti.jsp?id=78599

Preuzeto sa: https://usaidjp.ba