Delimustafiću oduzet pansion Monik?!

Zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine krivičnim djelom u Federaciji sve se više primjenjuje.

Najnoviji primjer je današnje preuzimanje Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom na čuvanje i upravljanje zgrade u sarajevskoj ulici Envera Šehovića na broju 52.

Na ovoj adresi nalazi se pansion Monik, koji se vodi kao vlasništvo Emine Mutevelić, ali je prema nezvaničnim informacijama, njegov vanjknjižni i stvarni vlasnik je Alija Delimustafić, a oboje su osumnjičeni u sklopu predmeta Pravda.

Monik se nalazi u prostoru koji iznajmljuje od Casina Admiral, a koji nije povezan sa ovom akcijom.

Rješenje za određivanje privremene mjere osiguranja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom donio je sarajevski Kantonalni sud, na prijedlog Tužilaštva KS-a. Ova nekretnina je danas data na čuvanje i upravljanje pomenutoj federalnoj agenciji.

– I ovo znači da se borba protiv svakog oblika kriminala provodi. Ovo pokazuje i pozitivan odnos pravosudne zajednice sa svojim servisima, Federalnom agencijom za upravljanje oduzetom imovinom, policijskim agencijama, Poreznom upravom i Finansijskom policijom, u borbi protiv korupcije, organizovanog kriminala… Jednostavno, ovo je jedan od načina da se neprestano šalje poruka da se kriminal ne isplati, kazao nam je danas Kenan Kapo, direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom.

On podsjeća da je ovo samo jedna u nizu sličnih aktivnosti.

Preuzeto sa www.oslobodjenje.ba