Oduzimanje imovine u centru pažnje savjetovanja tužilaca i sudija u Neumu

 (Foto: klix.ba)

Na 20. savjetovanju iz krivičnopravne oblasti u Neumu koji je okupio oko 400 pravosudnih dužnosnika iz cijele BiH i regije danas je fokusu tema oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima.

Panel na ovu temu su, zajedno sa Udruženjem sudija u FBiH kao nosiocem događaja u saradnji sa centrima za edukaciju sudija i tužilaca FBiH i RS, udruženjima sudija, tužilaca i advokatskim komorama, realizovali AIRE centar, Regionalna antikorupcijska inicijativa i CPRC (Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu).

“Predstavili smo analizu primjene Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u entitetu Federacija BiH od 2015. do 2022. godine, što je bila prilika da se osvrnemo na rezultate praktične primjene ovog zakonskog instrumenta i savjetujemo se o tome u kojem pravcu dalje je potrebno ići kako bismo unaprijedili postupanje tužilaštava i sudova na osnovu dobrih praksi i primjera uspješne primjene ovog Zakona. Svakako će iskustva ne samo iz BiH već iz cijelog regiona biti važan putokaz u dostizanju tih ciljeva. Danas Agencija za upravljanje oduzetom imovinom Federacije BiH upravlja sa novčanim sredstima od cca. 5 miliona KM, dionicama vrijednosti cca. 250,000 KM, sredstvima u investicijskim fondovima od cca. 800,000 KM, motornim vozilima vrijednosti cca. 300,000 KM, nekretninama vrijednosti cca. 3,5 miliona KM, dok je zakupninama nekretnina do saada prikupljeno cca. 1,5 miliona KM. Također, Agencija upravlja sa osnivačkim udjelima vrijednosti od cca. 8,8 miliona KM, a dodatno se kroz izvršni postupak treba naplatiti dodatnih cca. 2,2 miliona KM. Sve navedeno ukazuje da je Zakon adekvatan mehanizam za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije i da se treba intenzivnije primjenjivati u većem broju ovakvih predmet”, poručio je Eldan Mujanović.

Sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu Sanela Rondić govorila je o primjerima dobre prakse u primjeni zakonskih propisa o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom kroz analizu slučaja Emiran, u kojem je trajno oduzeta imovina veće vrijednosti u iznosu od cca. 14 miliona KM. U cilju prezentacije dobrih praksi iz susjedstva, Nataša Trninić, zamjenica tužioca za organizovani kriminal (Srbija), podijelila je iskustva u primjeni Zakona o oduzimanju imovine, naročito u smislu oduzimanja imovine od tzv. “trećih osoba”.

“Kada se uz adekvatnu krivičnopravnu sankciju obešteti žrtva krivičnog djela i oduzme imovinska korist pribavljena krivičnim djelom, tek tada šaljemo jasnu poruku javnosti da se kriminal ne isplati”, naglasila je sutkinja Rondić. Sa tužiocem Feđom Fejzagićem iz Tužilaštva Kantona Sarajevo smo imali priliku proći kroz korake identifikacije, praćenja i otkrivanja imovine stečene krivičnim djelom, a sa advokatima Sabinom Husejnagić i Dijanom Hasić smo razgovarali o mjerama osiguranja u postupku oduzimanja nezakonito stečene imovine.

“Otkrivanje, praćenje i identifikacija imovine stečene krivičnim djelom, kroz finansijsku istragu u najranijoj fazi postupka, od ključnog je značaja za uspješnu realizaciju, prije svega, privremene mjere osiguranja, a zatim i trajnog oduzimanja imovinske koristi, kao konačnog cilja koji je potrebno postići u procesuiranju počinilaca krivičnih djela povezanih sa sticanjem takve koristi” zaključio je tužilac Fejzagić.

“Na kraju radnog dana, tužiteljica Merisa Nurkić iz Tužilaštva BiH će govoriti o praksama utvrđivanja imovinske koristi u krivičnom postupku u predmetima krijumčarenja migranata“, dodaju iz AIRE centra.

Preuzeto sa: klix.ba