Nosioci pravosudnih funkcija okupili se na seminaru o oduzimanju nelegalno stečene imovine

 (Foto: klix.ba)

U organizaciji Centra za obuku sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj i AIRE Centra, danas je u Banjoj Luci održan seminar stručnog usavršavanja nosilaca pravosudnih funkcija.

Seminar je okupio profesionalce iz krivičnopravne oblasti, a pored sudija i tužilaca, skupu su prisustvovali inspektori i predstavnici Agencije za upravljanje oduzetom imovinom Republike Srpske.

“Cilj seminara koji smo realizovali u saradnji sa Centrom za obuku sudija i tužilaca Republike Srpske jeste unapređenje sudskih odluka koje će pored odluke o oduzimanju sadržavati i odluke o poveravanju imovine, sredstava i predmeta izvršenja krivičnog dela Agenciji za upravljanje oduzetom imovinom RS-a. Ove aktivnosti su deo šire regionalne inicijative koju AIRE Centar provodi u saradnji sa Regionalnom antikorupcijskom inicijativom, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. Veliki interes učesnika iz pravosuđa pokazuje da postoji spremnost da se osnaže kapaciteti u ovoj oblasti”, poručila je Nevena Kostić, koordinatorica projekta iz AIRE Centra.

Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa primjerima iz prakse, regionalnim iskustvom u oblasti oduzimanja predmeta i sredstava krivičnog djela te imovinske koristi pribavljene izvršenjem krivičnog djela.

“Zahvaljujemo se bezrezervnoj podršci i uspješnoj saradnji koju nam godinama pružaju AIRE Centar iz Londona i Britanska ambasada povodom svih tema koje su od značaja za stručno usavršavanje i unapređenje pravosudnih kapaciteta u Republici Srpskoj. Tema današnjeg seminara je jedna od najaktuelnijih i “gorućih” pitanja za nosioce pravosudnih funkcija iz krivičnopravne oblasti, s obzirom da predstavlja jednu kompleksu i višedimenzionalnu oblast prava koja često iziskuje sprovođenje složenih praktičnih postupaka. Stoga smo, iz reda edukatora, izabrali dugogodišnje i eminentne stručnjake iz ove oblasti”, poručila je Mila Čolić, načelnik Sektora za stručno usavršavanje pri Centru za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj.

Na seminaru su predavanja održali prof. dr. Eldan Mujanović, na temu oduzimanja imovinske koristi u pravnim sistemima u BiH, a zatim i tužiteljica Tužilaštva BiH Diana Kajmaković sa fokusom na primjere i najbolje prakse upravljanja oduzetom imovinom. O primjerima iz rada Agencije za upravljanje oduzetom imovinom Republike Srpske govorio je Aleksandar Sladojević.

„Nakon više od deset godina od kada se u Bosni i Hercegovini vode intenzivne aktivnosti na uspostavi adekvatnog normativnog okvira i institucionalnih kapaciteta za sprovođenje zakonskih propisa o oduzimanju nezakonito stečene imovine, dakle kako u okviru redovnih tako i postupaka za tzv. prošireno oduzimanje, možemo reći kako su stvorene minimalne pretpostavke za primjenu ovog instrumenta u praksi. S druge strane, stalno se postavlja pitanje zašto postojeći sistem ne pruža očekivane rezultate u smislu većeg broja postupaka u kojima se oduzima nezakonito stečena imovina, naročito ona veće vrijednosti u složenim predmetima visoke korupcije i organiziranog kriminala? Evidentno postoji velika potreba da se oni koji primjenjuju zakone, naročito sudije, tužioci, policijski službenici i oni koji rade u drugim agencijama unutar sistema krivičnog pravosuđa, dodatno educiraju i osposobljavaju i to je jedan od ciljeva ovog seminara, da se kroz jedna multidisciplinarni pristup i razmjenu iskustava, znanja i dobrih praksi između profesionalaca sa svih nivoa pravosudne vlasti u BiH usvoje nova i prošire postojeća znanja kod onih koji su direktno zaduženi za primjenu propisa o oduzimanju nezakonito stečene imovine“, zaključio je prof. dr. Eldan Mujanović, jedan od predavača na seminaru.

Programske aktivnosti se nastavljaju regionalnim susretima u Prištini, Podgorici i Tirani, kojim se nastavlja razmjena dobrih praksi i zagovaranje ka efikasnijim rješenjima u oblasti oduzimanja i upravljanja imovinom stečenom krivičnim djelima u cijelom regionu.

Preuzeto sa: klix.ba