Mujanović: Region mora sarađivati ako se želimo obračunati s kriminalom

 (Foto: fena.ba)

SARAJEVO, 3. marta (FENA) – Ured Ujedinjenih nacija za suzbijanje droge i organiziranog kriminala (UNODC) danas je u Sarajevu bio domaćin skupa regionalnih eksperata s fokusom na teme finansijskih istraga i oduzimanja nelegalno stečene imovine, a u vezi sa trgovinom ljudima.

Jedan od panelista, prof. dr. Eldan Mujanović, ukazao je da bez saradnje u regionu neće biti prostora za efikasnu borbu protiv organizovanog kriminala. Profesor Mujanović je i nacionani koordinator regionalnog projekta koji se fokusirano bavi pitanjem upravljanja nelegalno stečenom imovinom. 

– Kroz regionalni projekat koji realiziramo u okviru saradnje AIRE centra i Regionalne antikorupcijske inicijative, a uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, stvorili smo dobar okvir da šest jurisdikcija zapadnog Balkana sarađuje, produbi veze i razvija bilateralne aktivnosti koji će ohrabriti zajedničko planiranje i saradnju. Već smo prepoznali koliko znači okupljanje stručnjaka iz prakse, a nakon nekoliko većih skupova i treninga u regionu, stvoreni su preduslovi za efikasniju komunikaciju u regionu. Samo saradnja može stvoriti uslove da se efikasno borimo protiv organizovanog kriminala – poručio je Mujanović.

Mujanović naglašava da Bosna i Hercegovina u određenim segmentima može biti predvodnik u dijeljenju pozitivnih iskustava, poput razvijenog modula za evidentiranje oduzete imovine stečene izvršenjem krivičnog djela koji je implementiralo Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH. Također, Mujanović je podijelio više informacija o rezultatima aktivnosti AIRE Centra i RAI-ja u regionu.

– Zahvaljujući radu regionalnog projekta stvorili smo uslove za jačanje programa izgradnje kapaciteta za ključne institucije, posebno kroz identifikaciju i razmjenu najboljih praksi i naučenih lekcija. Kroz nekoliko već realiziranih aktivnosti vidimo da je stvoren prostor za značajniju regionalnu i međunarodnu saradnje u oblasti oduzimanja imovine stečene krivičnog djelom – kazao je. 

Navodi da je prije nekoliko dana u Prištini razgovarano o tematici stvaranja adekvatnih modula za statističko praćenje ovog pitanja, te je jasno prepoznato da Bosna i Hercegovina i ono na čemu je radio VSTVBiH može biti dobar putokaz za region.

– Imamo kadrove koji su obučeni, profesionalce koji su napravili iskorake u različitim oblastima, mislim da je važno da svoje iskustvo dijelmo dalje – zaključio je Mujanović, saopćeno je iz AIRE centra.

Preuzeto sa: fena.ba