Minki Brajlović dvije godine zatvora za utaju 250.000 KM poreza

 (Foto: faktor.ba)

Nakon završenog suđenja u predmetu Minka Brajlović i drugi, Sud Bosne i Hercegovine donio je presudu kojom je optužena Minka Brajlović oglašena krivom što je počinila krivično djelo porezna utaja ili prevara, a za ta krivična djela oglašeno je krivim i pravno lice Brajlović d.o.o. Sarajevo – u stečaju.

Sud je optuženoj Minki Brajlović izrekao kaznu od dvije godine zatvora. Kao sporedna izrečena joj je novčana kazna u iznosu 10.000 KM koju je dužna platiti u roku od šest mjeseci od dana pravomoćnosti presude. Ukoliko ne plati novčanu kaznu u navedenom roku, Sud će je bez odlaganja zamijeniti kaznom zatvora tako što će se za svakih započetih 100 KM novčane kazne odrediti jedan dan zatvora s tim da ne može prekoračiti propisanu kaznu za to djelo.

Od optuženog pravnog lica Brajlović d.o.o. Sarajevo – u stečaju oduzima se imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 250.474,00 KM koja odgovara iznosu utajenog poreza na način da će stečena imovinska korist, po pravilima stečajnog postupka, biti naplaćena iz stečajne mase pravnog lica Brajlović d.o.o. Sarajevo – u stečaju, u stečajnom postupku koji se provodi nad ovim pravnim licem kod Općinskog suda u Sarajevu.

Minka Brajlović kriva je što je u periodu od oktobra 2017. do 30. novembra 2017. godine u svojstvu osobe ovlaštene za zastupanje pravnog lica Brajlović d.o.o. Sarajevo u namjeri da Brajlović d.o.o. Sarajevo izbjegne plaćanje davanja po osnovu poreza na dodanu vrijednost postupila suprotno odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Ona je pružanjem lažnih podataka o stečenim oporezivim prihodima i činjenicama od utjecaja na utvrđivanje iznosa poreznih obaveza, odnosno neprijavljenim, neobračunatim i neplaćenim iznosom PDV-a u 2017. godini pribavila imovinsku korist pravnom licu u iznosu od 250.474,00 KM i pričinila štetu budžetu BiH.

Optuženo pravno lice Brajlović d.o.o. Sarajevo odgovorno je što je kao pravno lice raspolagalo protivpravno ostvarenom imovinskom koristi u ukupnom iznosu od 250.474,00 KM koju je u ime, za račun i u korist firme ostvarila optužena Minka Brajlović, saopćio je Sud Bosne i Hercegovine.

Preuzeto sa: faktor.ba