Efikasna finansijska istraga ključna za borbu protiv kriminala u regionu

 (Foto: fena.ba)

SARAJEVO, 19. marta (FENA) – Sudije i tužioci iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije i Sjeverne Makedonije okupili su se 18. i 19. marta u Budvi na multidisciplinarnom treningu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog djela. 

Ovaj trening je dio aktivnosti koje realizuju AIRE centar i Regionalna antikorupcijska inicijativa, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

AIRE centar za zapadni Balkan i Regionalna antikorupcijska inicijativa su posebnu pažnju u edukacijskim aktivnostima posvetili praktičnim primjerima iz prakse, naglašavajući važnost finansijske istrage, praćenja međunarodne prakse i preduzimanje potrebnih radnji koje će osigurati adekvatnu primjenu proširenog oduzimanja imovine.

Jedan od predavača i koordinator projekta za aktivnosti u Bosni i Hercegovini Eldan Mujanović, kazao je da su obuhvatili pregled najvažnijih međunarodnih i nacionalnih pravnih instrumenata namijenjenih proširenom oduzimanja imovinske koriste pribavljene krivičnim djelom, kao jednom od najvažnijih instrumenata oduzimanja nezakonito stečene imovine.

– Trening je baziran na simulaciji predmeta iz sudske prakse, što je dobra prilika da uporedimo primjenu u različitim državama. Proširenim oduzimanjem imovine se vrši zahvat u cjeloukupnu imovinu za koju se pretpostavlja da potiče iz kriminalne aktivnosti određenih osoba. Instutut je zasnovan na principu da je teško u svakom konkretnom slučaju dokazati sva krivična djela koje pripadnici organizovanih kriminalnih grupa čine u dužem vremenskom periodu. U konkretnom krivičnom postupku se dokazuje najmanje jedno krivično djelo iz kojeg je proistekla imovinska korist, a onda se vrši zahvat u imovinu pretpostavljenog deliktnog porijekla uz primjenu načela balansiranog tereta dokazivanja, gdje osobe od kojih se oduzima imovina imaju obavezu dokazivanja zakonitosti sticanja imovine – kazao je Mujanović.

Trening je fokusiran na praktične vježbe analize istog slučaja uzimajući u obzir različitost i sličnosti prakse i zakonskog okvira u četiri jurisdikcije.

Jedan od ključnih zaključaka treninga jeste da je efikasna finansijska istraga ključna potreba borbe protiv kriminala u regionu, te da se mora raditi na jačanju kapaciteta u tom segmentu, kako bi se postigli rezultati.

Preuzeto sa: fena.ba