Advokat Esad Hrvačić kažnjen jednom godinom zatvora i oduzimanjem imovine

Advokat Esad Hrvačić kažnjen je godinom dana zatvora, kaznom od 10.000 KM, zabranom bavljenja advokaturom 18 mjeseci i oduzimanjem koristi u iznosu od gotovo 50.000 KM, nakon što je Kantonalni sud u Sarajevu prihvatio sporazum kojim je priznao krivicu za nezakonito knjiženje nekretnina.

Prije prihvatanja sporazuma, tužilac Sabina Sarajlija rekla je tokom završne riječi da je prikupljeno dovoljno dokaza koji potvrđuju “umišljaj optuženog za počinjenje krivičnog djela”.

Hrvačić je uhapšen u februaru u akciji “Kurir” zbog nezakonitog knjiženja nekretnina. Zajedno sa 10 drugih lica Hrvačić je optužen u maju zbog udruživanja radi činjenja krivičnih djela, zloupotrebe položaja ili ovlaštenja i falsifikovanja službene isprave.

Tužilaštvo tereti Hrvačića da se udružio sa sudskim kuririma Zaimom Spahovićem i Muamerom Pitom, te svojim stručnim saradnikom Elminom Džinom, pa su izdejstvovali donošenje 18 nezakonitih presuda.

Zajedno sa Hrvačićem optuženi su advokati Ismet Hamzić i Samina Skopak, sudija sarajevskog Opštinskog suda Milena Rajić, sudski službenici Tanja Jović, Branka Husanović, Zaim Spahović, Muamer Pita i Mirsada Alić, te Elmina Džina i Pero Vuković.

Hrvačićev predmet odvojen je potpisivanjem sporazuma o krivici, prenosi Birn.

Sarajlija je navela da je Hrvačić znao da se adrese fiktivno unose u tužbe koje se predaju sudu, te da je grafološkim vještačenjem utvrđeno da su sudske dostavnice potpisivane u Hrvačićevoj kancelariji.

Ona je dodala da je grafološkim vještačenjem, takođe, utvrđeno da je Hrvačić poslao pismo Spahoviću i Džini tokom svog boravka u pritvoru iz kojeg se vidi da je optuženi znao za falsifikovanje dostavnica, te je slanjem pisma Spahoviću i Džini pokušao uskladiti njihove odbrane.

“Iz sudskih spisa i podataka koje je Tužilaštvo pribavilo u vezi sa adresama tuženih, proizlazi da adrese tuženih nisu bile tačne u tužbama i da tuženi nisu primili sudska pisma u tim predmetima”, istakla je Sarajlija.

Tužilaštvo je ocijenilo olakšavajuće okolnosti optuženom – iskazanu spremnost za saradnju sa Tužilaštvom i priznanje izvršenja krivičnog djela u ranoj fazi postupka, dodala je Sarajlija i naglasila da je Hrvačić porodični čovjek koji ranije nije osuđivan.

Ona je rekla da je Elmina Džina, takođe, juče priznala krivicu.

Oštećeni u ovom predmetu upućeni su na parnični postupak.

Preuzeto sa: www.fokus.ba