Predstavljena nova zakonska rješenja i međunarodni standardi o oduzimanju imovinske koristi pribavljene izvršenjem krivičnih djela

(Banja Luka, 1.6.2018.) Tim sačinjen od međunarodnih i domaćih eksperata održao je 31.5. i 1.6.2018. godine u Banjaluci praktičnu obuku na temu “Oduzimanje imovinske koristi pribavljene izvršenjem krivičnih djela”. Na obuci je prisustvovalo oko 20 predstavnika Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci, Prijedoru, Mrkonjić Gradu, Okružnog suda u Banjaluci, Ministarstva unutrašnjih poslova, Poreske uprave i Agencije za upravljanje oduzetom imovinom Republike Srpske.

Obuka je organizovana u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske u okviru projekta „Podrška vladama Federacije BiH i Republike Srpske u borbi protiv korupcije“ koji provodi konzorcijum na čelu sa organizacijom PriceWaterhouseCoopers uz finansijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva putem UK aid. Obuku su vodili konsultanti projekta: prof. dr Eldan Mujanović, prof. dr Darko Datzer, James May i Nermin Kadribašić. 

Na obuci je predstavljen pravni okvir za oduzimanje imovine i imovinske koristi, zakonska rješenja za privremeno oduzimanje imovine pribavljene krivičnim djelom, kao i mjere njenog obezbjeđenja. Tokom obuke su predstavljene novije sudske prakse u vezi sa sudskim odlukama privremenog i trajnog oduzimanja imovine pribavljene krivičnim djelom, a učesnici su imali priliku da nova saznanja praktično primijene kroz grupni rad na studiji slučaja.

Prof. dr Eldan Mujanović, jedan od predavača, posebno je naglasio aktuelnost ove teme: „Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima je jedna od najaktuelnijih tema u kontekstu nastojanja institucija pravosuđa i agencija za sprovođenje zakona u Bosni i Hercegovini u suprotstavljanju korupciji, organizovanom i drugim oblicima krivičnih djela.“ On je pojasnio da su u skorije vrijeme vlade i parlamenti u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i Brčko Distriktu BiH pripremili i usvojili zakone kao i izmjene i dopune zakona o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima koji su u značajnoj mjeri usklađeni sa međunarodnim i standardima Evropske unije. „Ono što svakako nedostaje jeste osposobljavanje nosilaca pravosudnih funkcija, policijskih i državnih službenika da što efikasnije primjenjuju te zakone i upravo je cilj ove obuke, ali i drugih koje će se u narednom periodu organizirati, da se što više približe nova zakonska rješenja i međunarodni standardi praktičarima tj. onima koji trebaju raditi na konkretnim slučajevima u kojima postoji sumnja da je učinjenim krivičnim djelima ostvarena imovinska korist“, istakao je Mujanović.  

Slađana Marić, načelnica sektora za stručno usavršavanje Centra za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske je istakla: „Iako je program obuka za 2018. godinu već bio odobren, Centar za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske je prepoznao potrebu da se i ova tema takođe uvrsti u godišnji program edukacije sudija i tužilaca. Na osnovu odobrenja upravnog odbora Centra za edukaciju sudija i tužilaca i saglasnosti Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, ova obuka je ušla u redovni program godišnjih obuka sudija i tužilaca. Predviđeno je održavanje dva dvodnevna seminara na temu oduzimanja imovinske koristi koja je pribavljena izvršenjem krivičnih djela.“