Svaki zahvat u ljudsko pravo na mirno uživanje imovine mora biti propisan zakonom, služiti legitimnom cilju i biti proporcionalan, u smislu uspostavljanja ravnoteže između javnog (općeg) interesa i pojedinačnih prava.
Iz tih razloga, oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom moguće je odrediti u zakonom propisanom sudskom postupku koji je javan, kontradiktoran, dvostepen i koji treba da osigura potrebne garancije osobama od kojih se oduzima takva korist.
Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom propisao je dvije vrste postupaka u kojima sud može donijeti odluku o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom: redovni i posebni postupak.
Redovni postupak se provodi u onim situacijama kada su ispunjene sve procesne pretpostavke za vođenje krivičnog postupka, naročito u pogledu dostupnosti i prisustva optuženog, i u tim slučajevima se u okviru rješavanja glavne stvari na osnovu prijedloga tužioca ili po službenoj dužnosti donosi odluka o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom od optuženog i/ili povezanih osoba. U okviru ovog postupka moguće je primjeniti i institut proširenog oduzimanja, tj izvršiti oduzimanje i one koristi koja potiče od kriminalnih aktivnosti, ali ne onih povodom kojih se vodi krivični postupak.
Posebni postupak je predviđen za one slučajeve gdje postoje tzv. “negativne procesne pretpostavke”, povezane sa smrću ili bjekstvom optuženih (gdje postoji opasnost od nastupanja zastare krivičnog gonjenja). Kako bi se osigurala primjena načela prema kojem niko ne može zadržati imovinsku korist pribavljenu krivičnim djelom, zakon je propisao i ovu vrstu postupka koji je objektivnog karaktera i koji ima za cilj oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u onim situacijama gdje se zbog navedenih okolnosti ne može provesti redovni krivični postupak.
Konkretne radnje koje se provode u redovnom i posebnom postupku za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom moguće je vidjeti na sljedećim infografikama.

Postupanje Sudova u redovnom postupku u postupku za oduzimanje imovinske koristi – LINK

Postupanje Sudova u posebnom postupku u postupku za oduzimanje imovinske koristi – LINK