Imovinska korist pribavljena krivičnim djelom sastoji se u svakom povećanju ili sprječavanju smanjenja imovine koja potiče od krivičnog djela. Imovina su različite stvari ili prava koje su stekli učinilac krivičnog djela ili povezane osobe, i nad kojom se može provesti izvršenje radi naplate potraživanja Federacije BiH.
Tu svakako spadaju i nematerijalni oblici imovine, odnosno, vrijednosni papiri (dionice, obveznice, certifikati, trezorski zapisi i sl.), a koji mogu biti u vlasništu, posjedu ili pod kontrolom učinioca krivičnog djela ili povezanih osoba. Kako bi se osiguralo učinkovito otkrivanje, praćenje i identifikacija vrijednosnih papira, te omogućilo privremeno i trajno oduzimanje spomenutih oblika nematerijalne imovine, Zakon je obavezao institucije koje vrše poslove nadzora i regulacije tržišta kapitala, te registracije i čuvanja podataka o prometu vrijednosnim papirima da aktivno učestvuju u postupku za oduzimanje nezakonito stečene imovine krivičnim djelom.
U tom smislu, Komisija za vrijednosne papire FBiH i Registar vrijednosnih papira u FBiH imaju specifične uloge u pojedinim fazama ovog postupka koje su prikazane na infografikama koje možete preuzeti na dole prikazanim linkovima.

POSTUPANJE REGISTRA VRIJEDNOSNIH PAPIRA U FBIH U POSTUPKU ZA ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI – LINK

POSTUPANJE KOMISIJE ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FBIH U POSTUPKU ZA ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI – LINK