U cilju otkrivanja, praćenja i identifikacije imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, tužilaštva i agencije za sprovođenje zakona često pribavljaju podatke o bankovnim računima, depozitima, finansijskim transakcijama, kao i poslovima osumnjičenih i/ili povezanih osoba. Ove aktivnosti također mogu biti usmjerene sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti što je u nadležnosti Finansijsko-obavještajnog odjeljenja Državne agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA), ili otkrivanju, razjašnjavanju i dokazivanju drugih krivičnih djela, ukoliko postoji sumnja da finansijska transakcija sa bankovnog računa predstavlja krivično djelo, da je namijenjena učinjenju krivičnog djela, da služi prikrivanju krivičnog djela ili prikrivanju dobiti ostvarene krivičnim djelom.
Kako bi se osiguralo zakonito i djelotvorno postupanje u odnosu na bankovne podatke čiji sadržaj je u pravilu zaštićen od neovlaštenog otkrivanja, zakonom su propisani različiti mehanizmi pristupa bankovnim računima i podacima o finansijskim transakcijama, i to isključivo na osnovu naloga Suda ili drugih ovlaštenih organa. U tom smislu, Zakon o krivičnom postupku Federacije BiH, Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti BiH i Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom propisuju odgovarajuće pravne mehanizme: (1) otkrivanja podataka o bankovnim računima, vlasnicima, transakcijama i poslovanju, (2) blokade računa i/ili pojedinih transakcija, i (3) zabrane isplate novčanih sredstava sa bankovnih računa na osnovu naloga osumnjičenog, optuženog i/ili povezanih osoba.
Izvršenje sudskih i drugih naloga u ovom području je zadatak poslovnih banaka, kao i Agencije za bankarstvo FBiH koja, iako ne vodi registar računa fizičkh osoba, može posredovati u pribavljanju određenih podataka o bankovnim računima i vlasnicima tih računa koji su predmetom postupanja u krivičnom postupku. Sa druge strane, Centralna banka BiH posjeduje registar bankovnih računa pravnih subjekata što pristup ovim podacima čini jednostavnijim i bržim.
Postupanje poslovnih banaka i Agencije za bankarstvo FBiH u krivičnom i postupku za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom je prikazano na narednoj infografici.