Istražna faza kao inicijalni dio postupka za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom obilježena je poduzimanjem velikog broja raznovrsnih mjera i radnji koje poduzimaju različite agencije za sprovođenje zakona, finansijske institucije, te druge nadzorne i kontrolne upravne organizacije sa ciljem otkrivanja krivičnog djela i/ili imovinske koristi.
Porezna uprava Federacije BiH ima vrlo značajnu ulogu u provođenju aktivnosti finansijske istrage koju vodi nadležno tužilaštvo, naročito u segmentu utvrđivanja zakonitih prihoda i imovine osumnjičenih i/ili povezanih osoba, i nesrazmjera u imovini tih osoba u odnosu na zakonite prihode.
Vizuelni prikaz postupanja Porezne uprave Federacije BiH u postupku za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom moguće je preuzeti ovdje.
#kriminalseneisplati.