Finansijska istraga ima za cilj da se na sveobuhvatan način utvrde stvarno porijeklo, vrijednost i struktura imovinske koristi za koju postoje osnovi sumnje da je pribavljena krivičnim djelom. Policijska tijela u kantonima i Federalna uprava policije imaju vrlo značajnu ulogu u ostvarivanju spomenutih ciljeva finansijske istrage. Postupajući samostalno ili po naredbi tužilaštva, policijski službenici, u okviru postupka za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, mogu doći do vrlo korisnih saznanja, podataka i dokaza da su osumnjičeni i/ili povezane osobe pribavile imovinsku korist.
Konkretne mjere i aktivnosti koje provode policijska tijela KMUP-ova i FMUP-a u okviru istražne faze spomenutog postupka prikazane su na ovoj infografici. #kriminalseneisplati