Izvršenje presuda kojima se oduzima imovinska korist pribavljena krivičnim djelom sastoji se u prijenosu vlasništva, predaji stvari, isplati novčane protuvrijednosti pribavljene koristi i drugim radnjama kojima se ostvaruje potraživanje Federacije Bosne i Hercegovine. Izvršenje može biti dobrovoljnog karaktera tj. da osobe od kojih se oduzima imovinska koristi (osumnjičeni, optuženi i/ili povezane osobe) nakon pravosnažnosti sudske presude same poduzmu radnje kojima se u potpunosti izvršava sudska odluka u zakonom ostavljenom roku u trajanu od 15 dana. S druge strane, ukoliko se to ne desi, pristupa se prinudnom izvršenju, koje se odvija u okviru zakonom propisanog postupka, i gdje spomenute osobe kao i treća lica imaju određena prava i obaveze kao stranke u izvršnom postupku.
U tom smislu, faza izvršenja, u okviru postupka za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, započinje radnjama koje poduzima Federalno pravobranilaštvo Federacije BiH kao stvarno nadležni organ koji podnosi prijedlog za izvršenje prema nadležnom sudu, i prati izvršenje koje se vodi po odredbama Zakona o izvršnom postupku Federacije BiH. Cilj postupka izvršenja je da imovina, koja je predmet oduzimanja, postane vlasništvo i posjed Federacije BiH, kako bi se u narednoj fazi upravljanja ta imovina mogla prodati, pokloniti, iznajmiti, ustupiti na čuvanje i korištenje ili uništiti.
U postupku izvršenja, osim Federalnog pravobranilaštva, također sudjeluju i izvršni odjeli općinskih sudova, Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom, Sudska policija Federacije BiH, odgovarajući registri imovine i drugi nadležni organi i institucije.
Faza izvršenja i konkretne radnje koje poduzimaju nadležne institucije u ovom dijelu postupka za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom prikazana je na sljedećoj infografici.