Da bi Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom uopšte mogla početi sa radom bilo je potrebno analizirati određena iskustva i prikupiti informacije o radu drugih sličnih institucija, naročito u Evropskoj uniji, kako bi se na osnovu tih saznanja mogli odrediti ključni pravci razvoja Agencije. U te svrhe je putem projekta osigurana dugoročna saradnja sa jednom od najpoznatijih institucija u ovom području, tj. Državnom agencijom za upravljanje i namjenu imovine privremeno i trajno oduzete organiziranom kriminalu iz Italije (ita. L’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata– ANBSC). U okviru ovog rezultata organizirana je i studijska posjeta ANBSC u Rimu, za službenike Agencije, sudije, tužioce i druge profesionalce iz Federacije BiH, te uzvratna posjeta predstavnika ANBSC kada je u Sarajevu organizirana posebna radionica na temu “Modaliteti upravljanja oduzetom imovinom u krivičnom postupku”