Kako bi se osigurala što veća povezanost sa profesionalnom zajednicom koja primjenjuje Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom, kroz projekt su organizrana dva posebna panela na temu oduzimanja imovinske koristi u okviru godišnjih savjetovanja tužilaca, te jedan panel na temu proširenog oduzimanja imovinske koristi na godišnjem savjetovanju iz krivično-pravne oblasti. Projektom se osiguralo učešće većeg broja sudija, tužilaca i drugih stručnjaka u radu na spomenutim panelima (približno 170 učesnika), a svoja iskustva na ovim stručnim skupovima prezentirali su profesionalci iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Italije, Crne Gore, Slovenije i drugih država