Oduzimanje imovinske koristi ostvarene krivičnim djelima važna tema na XVII-om savjetovanju iz krivičnopravne oblasti

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu bio je suorganizator jednog od panela koji se tiče oduzimanja imovinske koristi ostvarene krivičnim djelima na XVII savjetovanju iz krivičnopravne oblasti. Savjetovanje je organizovano od strane Udruženja sudija/sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, a održano je u Neumu u periodu 07. – 09. 06. 2018 godine.

Na panelu pod nazivom „Oduzimanje imovinske koristi ostvarene krivičnim djelima“ bilo je govora o rezultatima istraživanja u vezi sa primjenom ovoga instituta u praksi, praksama i izazovima u provođenju finansijskih istraga i upravljanja oduzetom imovinom, kao i uspostavi novoga modula u Sistem za automatsko upravljanje predmetima u sudovima (CMS).

Oduzimanje imovinske koristi ostvarene krivičnim djelima važan je pravni institut kojim se šalje poruka da se kriminal ne isplati i koji ima značajan specijalnopreventivni i generalnopreventivni efekat. Iako sa primjenom ovoga instituta u praksi ima poteškoća i u Evropi i širom svijeta, istraživanja sa terena u našoj zemlji ukazuju da postoji veliki nesrazmjer između broja postupaka u kojima je moguće izreći ovu mjeru i broja postupaka u kojima je ona zaista izrečena.

Razlozi za nepovoljnu situaciju u FBiH u poređenju sa evropskim trendovima su brojni, od nedovoljnog vrjednovanja rada tužilaca na ovim predmetima, poteškoća u upravljanju oduzetom imovinom, pa do ograničenih pravosudnih kapaciteta. Potrebna su daljnja istraživanja primjene instituta kako bi se uočili trendovi i zakonitosti.

Poseban problem predstavlja izvršenje naloženih mjera, jer se za vrlo mali broj predmeta može zaključiti da je korist koja je predmetom oduzimanja zaista oduzeta. Potrebna je bolja kapacitiranost, osposobljenost i koordinacija svih učesnika postupka (tužilaštvo, sud, Agencija, Sudska policija Federacije BiH). Potrebno je izvršiti izmjene Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom F BiH na način da se omogući efikasnije obezbjeđenje privremeno oduzete imovine, te ravnopravnost u alternativama sa upravljanjem trajno oduzetom imovinom.

Učesnici savjetovanja podržali su razvoj Modula za evidentiranje oduzete imovine stečene krivičnim djelom, u sklopu Sistema za automatsko upravljanje predmetima u sudovima i tužilaštvima (CMS/TCMS), koji provodi Odjel za IKT sekretarijata VSTV-a BiH.

Zaključeno je da je potrebno nastaviti rad na jačanju znanja i vještina djelatnika u ovoj oblasti putem obuka, specijaliziranih seminara i drugih oblika usavršavanja.