Oduzimanje imovinske koristi jedna od tema rasprava na IX. Savjetovanju tužilaca u Bosni i Hercegovini

U okviru devetog po redu stručnog Savjetovanja tužilaca u Bosni i Hercegovini, koje se u periodu od 28. do 30. septembra održalo u Neumu, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) organizirao je panel na temu “Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima”.
Na ovom stručnom skupu profesionalaca iz pravosuđa svoja iskustva u provođenju finansijskih istraga i oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima prezentirali su tužioci iz kantonalnih tužilaštava koji postupaju u skladu sa Zakonom o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, zatim tužioci Okružnog tužilaštva Banja Luka, tužioci USKOK-a iz R. Hrvatske i Specijalnog tužilaštva iz Crne Gore, predstavnici Ministarstva pravde BiH, kao i drugi eksperti iz ove oblasti.
Fokus devet održanih prezentacija i diskusija je bio na značaju instituta oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u suzbijanju korupcije, organiziranog kriminala i drugih oblika krivičnih djela učinjenih sa namjerom pribavljanja imovinske koristi, zatim na pojmu proširenog oduzimanja i značaju zahvata u imovinu osuđenih osoba za koju se pretpostavlja da potiče iz cjelokupnih kriminalnih aktivnosti, aktuelnoj sudskoj praksi koja upućuje na ispravnu primjenu važećih zakona o oduzimanju imovinske koristi u regionu, iskustvima u provođenju finansijskih istraga i osiguranju potrebnih preduvjeta za njihovu efikasnost, međunarodnoj saradnji u području oduzimanja imovinske koristi, kao i drugim važnim pitanjima za tužilačku praksu u ovoj oblasti.
Panel se organizirao u sklopu projekta “Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom”, koji finansira Vlada Velike Britanije.
Na kraju Savjetovanja su usvojeni i posebni zaključci sa ovoga panela koji odražavaju suštinu trodnevnog rada i održanih prezenatcija i diskusija. #kriminalseneisplati