Šesta obuka u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, održana je u periodu 07-10. novembra na Jahorini. Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) organizirao je ovu obuku u okviru projekta „Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom“ koji finansira Vlada Velike Britanije.
Učesnici ovog stručnog skupa bili su profesionalci iz različitih institucija (kantonalna tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, Tuzlanskog kantona i Kantona Sarajevo, kantonalni sudovi u Sarajevu, Novom Travniku, Tuzli i Zenici, općinski sudovi u Sanskom Mostu, Goraždu i Zavidovićima, MUP-ovi Zeničko-dobojskog kantona, Hercegovačko-neretvanskog, Tuzlanskog, Zapadnohercegovačkog, Kantona 10, Posavskog i Unsko-sanskog kantona, te Finansijske/financijske policije FBiH, Porezne uprave FBiH, Federalnog pravobranilaštva/braniteljstva FBiH i Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom), koje su nadležne za otkrivanje i oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima, odnosno profesionalci koji su dužni da postupaju shodno zakonskim odredbama Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom (Službene novine Federacije BiH, 71/14).
Cilj realizirane obuke kao i svih prethodnih jeste da se educiraju profesionalci i službenici institucija koji su dužni da postupaju po navedenom Zakonu, te da se razmjenom iskustava i znanja iz ove oblasti utječe na povećanje broja predmeta u kojima se primjenjuje mjera oduzimanja imovinske koristi. Realiziranim obukama, kao i brojnim drugim aktivnostima koje se poduzimaju u okviru spomenutog projekta doprinosi se razvijanju svijesti, te usvajanju novih i povećanju postojećih znanja kod profesionalaca u nadležnim organima o ulozi i svrsi Zakona kao i njegovim dugoročnim mogućnostima i prednostima za izgradnju sistema za oduzimanje nezakonito stečene imovine.
Obuka je realizirana u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca FBiH, strukovnim udruženjima sudija i tužilaca u Federaciji BiH, Federalnom agencijom za upravljanje oduzetom imovinom, i drugim nadležnim institucijama u Federaciji BiH. Učesnicima obuke su od strane Centra za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH (CEST FBiH) i Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom uručeni odgovarajući certifikati o završenoj obuci u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.