Održana obuka profesionalaca iz pravosuđa, agencija za provođenje zakona i drugih nadležnih institucija u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom (Sarajevo)

U periodu od 30. marta do 02. aprila 2016. godine je u Sarajevu održana obuka u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom za predstavnike nadležnih institucija u Federaciji BiH koje provode odredbe Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom. Radi se o aktivnostima u okviru projekta “Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom” koji Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) implementira uz finansijsku podršku Vlade Velike Britanije.
Cilj obuka, koje se redovno organiziraju, jeste da se educiraju svi subjekti koji u okvirima krivičnog postupka postupaju sa ciljem otkrivanja, identifikacije i praćenja imovine stečene izvršenjem krivičnih djela, odnosno privremenog i trajnog oduzimanja takve imovine. Krajnji cilj spomenutog projekta jeste da se u Federaciji Bosne i Hercegovine stvori sveobuhvatan i efikasan sistem za oduzimanje nezakonito stečene imovine krivičnim djelom kao jednog od integralnih elemenata politike suprotstavljanja kriminalitetu u našoj državi.
Održanoj obuci je prisustvovao veliki broj učesnika iz različitih institucija (Finansijska/financijska policija FBiH, Komisija za vrijednosne papire FBiH, Registar za vijednosne papire u FBiH, MUP-ovi Kantona Sarajevo, Zeničko-dobojskog kantona, Tuzlanskog kantona, Srednjebosanskog kantona, Zapadnohercegovačkog kantona, i Hercegovačko-neretvanske županije, kantonalni sudovi u Novom Travniku i Odžaku, kantonalna tužilaštva Unsko-sanskog kantona i Kantona Sarajevo, općinski sudovi u Livnu, Živinicama, Federalno pravobranilaštvo, Agencija za bankarstvo FBiH, Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom i dr.) što je izuzetno značajno jer sam Zakon implicira postupanje upravo tih institucija, odnosno njihovih službenika u cilju što efikasnije provedbe istog.
Tokom obuke je istaknuto da je u okviru projekta finaliziran Priručnik za praktičare – oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima te da će isti biti dostavljen u narednom periodu svim institucijama koje su navedene kao glavni subjekti provedbe Zakona o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima. Također, učesnicima je istaknuto da će pored Priručnika biti dostavljeni i drugi materijali poput Vizualnih hodograma (algoritama) za prikaz postupka za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom kao i Sektorskih smjernica za postupanje pojedinačnih institucija u okviru postupaka za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.
Projektne aktivnosti se realiziraju u saradnji sa strukovnim udruženjima sudija i tužilaca u Federaciji BiH, Federalnom agencijom za upravljanje oduzetom imovinom, Centrom za edukaciju sudija i tužilaca FBiH i drugim nadležnim institucijama u Federaciji BiH. Praktični cilj projekta jeste, zapravo, povećanje broja predmeta u kojima se primjenjuje mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima u nadležnim institucijama u Federaciji BiH, bilo da se radi o provedenim finansijskim istragama u tužilaštvima, donesenim rješenjima i presudama od strane nadležnih sudova, ili izvršenju presuda kojima je određeno oduzimanje takve koristi. Neophodno je naglasiti da su učesnicima obuke od strane Centra za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH (CEST FBiH) i Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom uručeni odgovarajući certifikati o završenoj obuci u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.