U periodu 06-08. februara 2017. godine održana je obuka predavača u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima. Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je navedenu obuku organizirao za službenike/predavače iz Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, Agencije za upravljanje oduzetom imovinom Republike Srpske, Sudske policije FBiH i MUP Kantona Sarajevo. Osnovni cilj obuke je bio osposobljavanje službenika ovih institucija za budući rad u svojstvu edukatora/predavača ovoj oblasti te prenošenje znanja i vještina profesionalcima i službenicima nadležnih institucija. Za ove potrebe je angažiran stručnjak iz Slovenije, g-din Klemen Belhar koji ima dugogodišnje iskustvo kao trener trenera za više vještina (komunikacija, prezentacija, javni govor, moderiranje, djelovanje u konfliktnim situacijama, selekcija kandidata za obuke i dr.).
Obuka je organizirana u okviru projekta „Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom“ koji finansira Vlada Velike Britanije. Realizacijom ove obuke osigurava se jačanje kapaciteta Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom što je osnovni cilj navedenog projekta.