Obuka na temu "Prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima"

Sarajevo, 21-22. Juni 2018. godine

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je uz podršku Ministarstva pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država, Programa za razvoj, pomoć i edukaciju tužilaštava u prekomorskim zemljama (OPDAT) i partnerstvu sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH (CEST) organizirao obuku u oblasti proširenog oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima.
Cilj obuke je bio predstaviti koncept, međunarodna i komparativna iskustva u zakonskom normiranju i praksi primjene oduzimanja imovine koja potiče iz cjelokupne kriminalne aktivnosti. Polaznici su bili nosioci pravosudnih funkcija (sudije i tužioci), policijski kao i službenici poreznih organa, kojima su na kraju obuke uručeni certifikati. Obuka je sastavni dio godišnjeg plana obuka Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH. Cilj zajedničkog rada je ukazati da #kriminalseneisplati.