Obuka iz oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom za rukovodne službenike Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (Konjic)

U periodu od 11. do 13. oktobra 2016. godine, u Konjicu, je održana obuka pod nazivom „Edukacija i obuka rukovodnih službenika Sudske policije Federacije BiH u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom”, kojoj su prisustvovali rukovodni službenici Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine.
Obuka je organizirana i izvedena u organizaciji Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) iz Sarajeva, u okviru projekta “Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom” koji finansira Vlada Velike Britanije. Obuka je realizirana u saradnji sa Federalnom agencijom za upravljanje oduzetom imovinom.
Na otvaranju obuke prisutnim su se, pored voditelja projekta g-dina Eldana Mujanovića, direktora CPRC-a obratili g-din Milorad Novković, predsjednik Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i g-din Edin Vehabović, glavni zapovjednik Sudske policije Federacije BiH, koji su ukazali na značajnu ulogu Sudske policije Federacije BiH u postupcima implementacije sudskih odluka donesenih u skladu sa odredbama Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom, te iskazali potpunu spremnost Sudske policije Federacije BiH da, shodno svojim nadležnostima i raspoloživim resursima, učestvuje i pomaže pravosudnim institucijama i Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom u postupcima koji za cilj imaju oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.
Kroz program obuke su izvedene teme iz oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom i izvršenja sudskih odluka, uz naglasak na ulogu Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, te saradnju sa Federalnom agencijom za upravljanje oduzetom imovinom i drugim nadležnim institucijama koja će, u slučajevima potrebe poduzimanja mjera prinudnog oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, u praksi rezultirati uspješnim izvršenjem sudskih odluka. O ovim temama su govorili g-din. Eldan Mujanović, direktor CPRC-a, g-đica Amila Ferhatović, docentica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, g-din. Kenan Kapo, direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom i g-din. Dženad Grošo, v.d. zamjenik glavnog zapovjednika Sudske policije Federacije BiH.
Pored ostalog, učesnici obuke su imali priliku podijelili iskustva Sudske policije Federacije BiH pri postupanju po naredbama i zahtjevima sudova za provođenje sudskih odluka, te je ukazano na moguće izazove u postupcima provedbe sudskih odluka kojim je određeno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom. Po završetku obuke, učesnicima su uručeni relevantni certifikati o završenoj obuci u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.
Zaključke sa obuke možete preuzeti na sljedećem LINKU.
#kriminalseneisplati