Obuka na temu "Prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima"

Mostar, 20-21. Novembar 2018. godine

Posljednja u nizu od četri obuke na temu “Prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima” održana je u Mostaru u zajedničkoj organizaciji Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH (CEST FBiH) i Ministarstva pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država, Programa za razvoj, pomoć i edukaciju tužilaštava u prekomorskim zemljama (OPDAT).

Polaznicima obuke (nosioci pravosudnih funkcija, policijski službenici, i državni službenici poreznih organa) prezentirane su teme koje se najprije odnose na karakteristike instituta proširenog oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, gledano kroz prizmu teorijskih rasprava, normativnog uređenja (naročito u usporednom smislu) i sudske prakse. Potom su prezentirane mogućnosti primjene proširenog oduzimanja u borbi protiv teških oblika kriminaliteta, posebno u kontekstu primjene u odnosu na imovinu koja potiče iz cjelokupne kriminalne aktivnosti. Posebno su tokom obuke oslovljene teme koje su odnose na zaštitu ljudskih prava osoba koje su učesnici u postupcima za prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.

Važno je istaći kako je i ova obuka sastavni dio godišnjeg plana obuka CEST FBiH, a svim učesnicima su uručeni certifikati o uspješno okončanoj obuci.

Vrlo kvalitetna saradnja partnera na ovom projektu je imala za cilj ukazati da #kriminalseneisplati.